De Draisine 1818

De man die de basis heeft gelegd voor de fiets was Baron Karl von Drais (1785 1841).>
In 1816 had von Drais zijn eerste fiets gereed, hij noemde zijn loopfiets - afgeleid van zijn eigen naam - draisine.
Na het verkrijgen van het patent in 1817 heeft von Drais zijn vinding o.a. verkocht aan de
Engelsman Denis Johnson in LondenJohson verkreeg zijn patent in 1818 en niet in 1809.
Hij noemde zijn vinding Hobby Horse


Hij verbeterde zijn fiets nog vele keren
In 1820 kwam von Drais met deze modellen